Hài tết chiến thắng 2014 – Vua tán gái thì hại thân Full

Hài tết chiến thắng 2014 với tiểu phẩm Vua tán gái hại thân bộ phim xoay quanh anh chàng Sở mê gái quen một lúc 3 cô gái nên phải trả giá cho sự...